Aikuisten kuntoutus

Aikuisille toteutamme Kelan moniammatillista yksilökuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan yleensä vähintään kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa (yht. 15 kuntoutusvuorokautta). Jaksot ovat arkisin ma-pe välillä, ja niiden aikana kuntoutuja ja mahdolliset kuntoutukseen osallistuvat läheiset yöpyvat kuntoutustiloissamme, ja jakson aikana on kuntoutujalle ja läheisille täysihoito.

Kuntoutusjaksojen tavoitteena voivat olla muun muassa vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen tukeminen (aistivastaanotto, kuuntelu, kuulon apuvälineiden käytön harjoittelu) sekä tasapainoisen sosiaalisuuden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja taitojen etenemisen tukeminen. Jaksot pyrkivät arjen toimintakyvyn parantamiseen sekä osallistujien vahvuuksien tukemiseen voimavarakeskeisesti. Läheisille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä.

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat mm. korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalikasvattaja ja musiikkiterapeutti. Lisäksi jakson toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja aistitiedon aloilta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä kuntoutujan ja läheisten tarpeiden mukaan muita asiantuntijoita.

Pyrimme aina järjestämään kuntoutusjaksot siten, että yksilölliset tarpeet sekä vertaistuki mahdollistuisi mahdollisimman hyvin. Jokainen jakso suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden sekä lähettävän tahon ja kuntoutujan toiveiden mukaisesti. Toimimme kuntoutuksen ajan yhteistyössä lähettävän tahon, sidosryhmien sekä Kelan kanssa.