Lasten ja lapsiperheiden kuntoutus

Lasten ja perheiden jaksot tarjoavat kuntoutujalle ja koko hänen perheelleen tietoa ja tukea kuulovamman tuomiin haasteisiin. Kuntoutus toteutetaan yleensä vähintään kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa (yht. 15 kuntoutusvuorokautta). Jaksot ovat arkisin ma-pe välillä, ja niiden aikana lapsi perheineen yöpyy kuntoutustiloissamme, ja jakson aikana on kuntoutujalle ja läheisille täysihoito.

Kuntoutusjaksolla saa ohjausta ja apua arjen toimintojen sekä kommunikaation helpottumiseksi ammattilaistemme ohjauksella. Lasten ja lapsiperheiden kuntoutus järjestetään yksilökuntoutuksena, Kelan päätöksen mukaisesti joko moniammatillisena yksilökuntoutuksena tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Jaksojen aikana ja niiden välillä tuetaan kuntoutujan ja perheenjäsenten vahvuuksia ja harjoitellaan yhdessä arjen toimintoja. Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen tukeminen (kuuntelu, aistivastaanotto, kuuloapuvälineiden käyttö) sekä tasapainoisen sosiaalisuuden ja kuntoutujan omien taitojen etenemisen tukeminen. Kuntoutukseen osallistuville läheisille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmissä. Jaksojen välillä opittuja asioida viedään arkeen.

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat mm. korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, lastentarhanopettaja, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja musiikkiterapeutti. Lisäksi jakson toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja aistitiedon aloilta sekä avustavaa kuntoutushenkilöstöä, kuten lähihoitajia.

Pyrimme aina järjestämään kuntoutusjaksot siten, että yksilölliset tarpeet sekä vertaistuki mahdollistuisi mahdollisimman hyvin. Tämän takia kuntoutujat pyritään mahdollisuuksien mukaan kokoamaan samanikäisistä lapsista ja/tai samassa elämäntilanteessa olevista lapsiperheistä. Jokainen jakso suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden sekä lähettävän tahon ja perheen toiveiden mukaisesti. Toimimme kuntoutuksen ajan yhteistyössä lähettävän tahon, sidosryhmien sekä Kelan kanssa.