Yksilölliset tinnituspalvelut

Tietoa tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä

TINNITUS

Korvien soiminen eli tinnitus on korvaperäinen vaiva, joka johtuu yleensä sisäkorvan karvasolujen hermopäätteiden vaurioitumisesta, mutta tämän sisäkorvan vaurion perussyy saattaa jäädä tuntemattomaksi.

Mahdollisia sisäkorvan vaurion aiheuttajia:

  • Altistuminen kovalle metelille
  • Korvien, kaulan tai pään alueen loukkaantuminen
  • Lääkityksen haittavaikutukset
  • Välikorvan luiden rappeutuminen
  • Neurologiset häiriöt ja jotkut sairaudet
  • Ikääntyminen

Tinnitusoireet voivat olla korvien soimista, surinaa, sihinää tai erilaista napsahtelua. Äänen tyyppi voi vaihdella, se voi kuulua korkeana tai matalana. Ääni voi olla hiljainen tai voimakas, se voi kuulua vain satunnaisesti erilaisissa arjen tilanteissa tai se voi kuulua jatkuvana. Pitkään jatkuessaan tinnitus voi johtaa moninaisiin liitännäisoireisiin, kuten unettomuuteen, stressiin, mielialan laskuun sekä vaikeuksiin työssä tai arjessa jaksamisessa.

Tinnitusvaiva on todella yleinen, noin 10 prosentilla väestöstä se on jatkuvaa. Mitä häiritsevämpää ja jatkuvampaa korvissa soiva ääni on, sitä suositeltavampaa on hakea vaivaan apua – mielellään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun mahdolliset syyt ja fysiologiset tekijät on selvitetty oman terveydenhuollon kautta, mutta tinnitusoire jatkuu, asiakas voi hakeutua psykologin tinnituspalveluihimme.


ÄÄNIYLIHERKKYYS

Ääniyliherkkyys aiheuttaa kokijalleen epäsuotuisen reaktion ääniin ja pitkään jatkuessaan saattaa johtaa arkisten sosiaalisten tilanteiden välttelyyn. Ääniyliherkkyys saattaa esiintyä tinnitusoireiden rinnalla tai voi johtaa muihin liitännäisoireisiin, kuten ahdistukseen ja masentuneisuuteen.

Ääniyliherkkyyteen ei ole lääketieteellistä parannuskeinoa, mutta siihen liittyvään ahdistuneisuuteen on suositeltavaa hakea apua. Mikäli epäilet, että kärsit ääniyliherkkyydestä ja se häiritsee selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista, voit hakeutua psykologin palveluihimme.

Selvitä kuitenkin ensin mahdolliset lääketieteelliset tai fysiologiset syyt omassa terveydenhuollossa, sillä me emme diagnosoi niitä.

Tinnitukseen erikoistuneen psykologin palvelumme

Psykologimme Kristiina Laakso toimii Kuulo-Auriksen moniammatillisen työryhmän jäsenenä aistikuntoutuksessa. Kristiina on erikoistunut kuulon kuntoutukseen sekä tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoitoon psykologisin hoitomenetelmin. Hänellä on tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoitoon perustuva kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) serifikaatti. Asiakkaamme ovat olleet Kristiinan osaamiseen ja hänen tarjoamiinsa palveluihin todella tyytyväisiä.


PSYKOLOGIN ENSITAPAAMINEN

Tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoito alkaa aina psykologin tinnituskonsultaatiolla. Tämän 60 minuutin ensikäynnin yhteydessä selvitetään yksilölliset tinnitus- ja ääniyliherkkyysoireet sekä niihin liittyvät liitännäisoireet. Lisäksi käynnillä annetaan tietoa ja tukea siihen, miten selviytyä tinnitusoireiden ja/tai ääniyliherkkyyden kanssa arjessa, sekä arvioidaan jatkohoidon tarve. Lievissä oireissa 1-2 psykologin tapaamista voivat olla riittäviä tuomaan vaivaan tarvittavan avun.


TINNITUSHOITO CBT-MENETELMIN

Pitkään jatkunutta tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan intensiivisellä psykologisella hoitomuodolla, tinnituksen ja ääniyliherkkyyden kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmiä hyödyntäen. Tämä hoitomuoto sopii niille, joiden tinnitus tai ääniyliherkkyys on pysyvää ja oireet ovat kestäneet yli kuusi kuukautta, tai kun oireet ovat niin häiritseviä, että arkisiin asioihin keskittyminen on vaikeaa. Asiakkailla voi olla jo tinnitukseen liittyviä liitännäisoireita, kuten ahdstusta, unettomuutta ja mielialan laskua.

Tinnitushoito CBT-menetelmin on intensiivinen psykologinen hoitomuoto, joka kestää noin 6-8 viikkoa, sisältäen yhteensä kuusi tunnin mittaista tapaamiskertaa. Oireiden ja yksilöllisten selviytymiskeinojen kanssa työskennellään aktiivisesti ja tapaamiskertojen välille saat ohjattuja tehtäviä kotiin. Sitoutuminen hoitoon on keskeistä ja tapaamisissa työskennellään ratkaisukeskeisesti. Hoidon lopuksi asiakas saa kattavan raportin hoidon kulusta sekä jatkosuosituksista.

Tinnituspalveluihin hakeutuminen

Tinnituspalveluihin hakeutuminen ei edellytä lääkärin B-lausuntoa tai lähetettä, mutta tinnituspalvelumme eivät sisällä kuulon tai korva-, nenä- ja kurkkualueen tutkimusta eikä sairauden diagnosointia. Tämän takia on tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla omassa terveydenhuollossa ennen palveluihin hakeutumista.

Tinnitushoito on oma palvelumuotomme, joka on asiakkaalle omakustanteinen. Yhden tinnitukseen erikoistuneen psykologin hoitokäynnin (60 min) hinta on asiakkaalle 160 euroa. Hoidossa käyneet asiakkaat ovat kokeneet saaneesta hoidosta huomattavaa hyötyä tinnitusoireisiinsa ja oireiden häiritsevyys on vähentynyt merkittävästi tai poistunut kokonaan.

Voit varata ajan tinnituspalveluihimme tai kysyä lisätietoja soittamalla asiakaspalveluumme: 044 770 8444, tai sähköpostilla asiakaspalvelu@auris.fi.