Kuntoutukseen hakeminen

Hakiessasi Kuulo-Auriksen kuntoutusjaksolle tarvitset lääkärin B-lausunnon tai lääkärin laatiman kuntoutussuunnitelman ja täytät Kelan hakemuslomakkeen.

Mitä eroa on harkinnanvaraisella ja vaativalla lääkinnällisellä kuntoutuksella?

Harkinnanvarainen yksilökuntoutus järjestetään kuntoutujille, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai Ménièren tauti. Nämä aiheuttavat haasteita arjessa ja kuntoutuja tarvitsee kuntoutusta, joka tukee hänen työ-/toimintakykyään. Kuntoutus toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti useammassa jaksossa, mutta kuntoutuksen suunnitellussa otetaan yksilölliset tarpeet huomioon.

Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa on usein myönnetty enemmän kuntoutuspäiviä. Alle 65-vuotiaat ovat oikeutettuja vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, kun kuulo- tai kuulonäkövamman tai useampien sairauksien/vammojen takia on huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin.

Hakulomakkeet lapset ja nuoret

Hakulomake aikuiset (kuulokojeiden käyttäjät, sisäkorvaistutekäyttäjät, Ménièren tautia sairastavat)

Hakulomakkeet aikuiset kuulonäkövammaiset

Hakulomake ammatillinen kuntoutusselvitys

Mitä lääkärin B-lausunnossa tulee olla?

 • Selvitys kuntoutujan tilanteesta.
 • Millaisia vaikutuksia kuntoutuksella on kuntoutujan tilanteeseen?
 • Millaisia haasteita vamma/sairaus aiheuttaa arjen tilanteissa/päiväkodissa/koulussa/työelämässä?
 • Läheisten osallistuminen kuntoutukseen perusteltava.

Kuntoutuksen hyödyt:

 • kuulovammatiedon lisääntyminen ja kuulon kuntoutuksen edistyminen
 • osallisuuden, toimintakyvyn sekä kommunikaation vahvistaminen
 • työ-, opiskelu- tai toimintakyvyn säilyttäminen sekä edistäminen
 • apuvälineisiin tutustuminen
 • voimavarojen vahvistuminen
 • vertaistuen saaminen

Muuta huomioitavaa hakemuksen teossa:

 • Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakiessa Kela suosittelee, että lääkäri tekee kuntoutussuunnitelman B-lausunnon sijaan.
 • Kirjaa hakemukseen läheisten osallistuminen.
 • Kuntoutus on mahdollista toteuttaa majoituksella tai ilman majoitusta.

  Hakemuksen täyttämiseen voit pyytää apua omasta kuuloyksiköstäsi, kuntoutusohjaajaltasi, Kelasta tai olemalla yhteydessä meille Kuulo-Aurikseen.

Kuntoutusjaksojemme ajankohdat löydät täältä!