Kuntoutusmuodot

Sopeutumisvalmennus:

 • tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen, ensitietoa ja vertaistukea
 • ryhmämuotoinen toteutus, ei erillisiä yksilötapaamisia
 • lapsilla 4 vrk + 3 vrk; koko perhe voi olla paikalla koko kuntoutuksen ajan
 • aikuisilla 5 vrk; läheinen saa osallistua 2 päivää kuntoutukseen, ma-ti

HUOM! Kela on päättänyt sopeutumisvalmennuksen osalta, että optiota vuodelle 2025 ei oteta käyttöön. Näin ollen kuulovammaisten aikuisten ja lasten kurssipalvelut järjestetään jatkossa moniammatillisena yksilökuntoutuksena.

Moniammatillinen yksilökuntoutus:

 • enemmän tietoa ja tukea yksilölliseen tilanteeseen
 • sisältää ryhmätapaamisten lisäksi yksilötapaamisia
 • kesto Kelan päätöksestä riippuen 10-20 vrk eli 2-4 jaksoa (kukin jakso kestää pääsääntöisesti viikon, ma-pe)
 • omaohjaajan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet koko kuntoutuksen ajaksi ja niiden edistymistä seurataan
 • välitehtävät jaksojen välillä

Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE):

 • kuulovammaisille ja/tai viittomakielisille työikäisille
 • opiskelu- ja/tai työkyvyn arviointi
 • sopivan opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikan pohdinta yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
 • verkostotyöskentely eri ammattilaisten kanssa
 • kuntoutusselvitys voi myös päättyä alkuselvitykseen, mikäli ammatilliselle suunnitelmalle ei ole tarvetta