Kuntoutusmuodot

Sopeutumisvalmennus:

 • tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen, ensitietoa ja vertaistukea
 • ryhmämuotoinen toteutus, ei erillisiä yksilötapaamisia
 • lapsilla 4 vrk + 3 vrk; koko perhe voi olla paikalla koko kuntoutuksen ajan
 • aikuisilla 5 vrk; läheinen saa osallistua 2 päivää kuntoutukseen, ma-ti

HUOM! Kela on päättänyt sopeutumisvalmennuksen osalta, että optiota vuodelle 2025 ei oteta käyttöön. Näin ollen kuulovammaisten aikuisten ja lasten kurssipalvelut järjestetään jatkossa moniammatillisena yksilökuntoutuksena. Alla olevassa linkissä lisää tietoa aiheesta:


Jatkossa sopeutumisvalmennuksen kaltaisia kokonaisuuksia voidaan siis järjestää harkinnanvaraisen kuntoutuksen päätöksellä, jossa myönnetään 5 vuorokautta kuntoutusta. Tällöin päätöksessä myös mainitaan, että yksilökuntoutus toteutetaan sopeutumisvalmennuksena.

Ryhmämuotoista sopeutumisvalmennuksen tyyppistä sisältöä on siis yhä tarjolla, mutta sitä ei ole enää sidottu tiettyjen Kelan määrittämien kurssien aikatauluihin. Tällöin sopeutumisvalmennuksena toteutettu yksilökuntoutus tapahtuu yksilökuntoutuksen jaksojen aikana, pyrkimysten mukaan mahdollisimman samassa tilanteessa olevien muiden kuntoutujien kanssa.

Moniammatillinen yksilökuntoutus:

 • enemmän tietoa ja tukea yksilölliseen tilanteeseen
 • sisältää ryhmätapaamisten lisäksi yksilötapaamisia
 • kesto Kelan päätöksestä riippuen 10-20 vrk eli 2-4 jaksoa (kukin jakso kestää pääsääntöisesti viikon, ma-pe)
 • omaohjaajan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet koko kuntoutuksen ajaksi ja niiden edistymistä seurataan
 • välitehtävät jaksojen välilläAmmatillinen kuntoutusselvitys (AKSE):

 • kuulovammaisille ja/tai viittomakielisille työikäisille
 • opiskelu- ja/tai työkyvyn arviointi
 • sopivan opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikan pohdinta yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
 • verkostotyöskentely eri ammattilaisten kanssa
 • kuntoutusselvitys voi myös päättyä alkuselvitykseen, mikäli ammatilliselle suunnitelmalle ei ole tarvetta