Kuulo-Auris Oy

Kuulo-Auris Oy on Kuuloliiton omistama suomalainen kuntoutusalan yhtiö, joka tuottaa kuntoutuspalveluita heikkokuuloisille ja kuulovammaisille aikuisille sekä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Tuotamme myös kuuloon ja kuulokuntoutukseen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita sekä luentoja. Maksamme kaikki veromme ja veronluonteiset maksumme Suomeen.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingissä Valkeassa talossa (Ilkantie 4). Valkean talon pihapiiri on vehreä ja turvallinen. Toimitiloissamme on toimistokäytössä olevia työhuoneita, sekä vastaanottohuoneita, luentosaleja, kuntosali, ruokasali ja yhteisiä tiloja. Kuntoutujille on viihtyisät majoitushuoneet, joita on yhteensä yhdeksän kappaletta. Kuntoutuksen ateriapalvelut järjestää Valkeassa talossa toimiva lounasravintola.

Henkilöstömme koostuu rautaisista kuulo- ja kuntoutusalan ammattilaisista, ja meillä on kuuloalan kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä asiantuntijapalveluista jo kymmenien vuosien kokemus. Moniammatilliseen työyhteisöömme kuuluu mm. toimitusjohtaja, erikoislääkäri, psykologi, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, sosionomi, lastentarhanopettaja ja puheterapeutti. Lisäksi käytössämme on monipuolinen verkosto, joka koostuu muista kuulo- ja kuntoutusalan ammattilaisista, joiden ammattitaitoa hyödynnämme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi asiantuntijaluentojen muodossa.

Kuulo-Auriksen missio ja visio

Missio

Missiomme on tuottaa asiakaslähtöistä ja tuloksekasta kuulon kuntoutusta tarjoamalla tietoa, vertaistukea ja ymmärrystä. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin lisääminen ja asiakkaiden voimaantuminen. Helpotamme asiakkaidemme arkea ja mahdollistamme muutoksen parempaan.

Visio

Visionamme on olla kuulon kuntoutuksen johtava asiantuntija, jonka osaamiseen luottavat sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit.

Arvomme

Me Kuulo-Auriksessa pohjaamme työskentelymme vahvaan arvopohjaan. Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja meille on tärkeää toimia omien arvojemme mukaisesti. Arvojamme ovat asiantuntijuus, yksilöllisyys ja yhteistyö - ja näihin kiteytyy olennaisesti toimintamme kuntoutuksen palveluntuottajana, mutta myös työnantajana.

Asiantuntijuus

Olemme aidosti asiantunteva kuuloalan toimija. Mahdollistamme ja varmistamme asiantuntijuuden säilymisen ja hiljaisen tiedon jakamisen. Kehitämme ja kehitymme aktiivisesti, tuomme osaamisemme ja mielipiteemme rohkeasti esiin. Olemme koulutusmyönteinen työnantaja ja etsimme uutta tietoa ja uusia tapoja jakaa asiantuntijuuttamme.

Yksilöllisyys

Yksilöllisyys on työssämme vahvasti läsnä. Tarjoamme asiakkaille yksilöllistä ja heidän tarpeisiinsa vastaavaa asiakaslähtöistä kuntoutusta. Kohtaamme asiakkaamme yksilöllisesti. Työnantajana otamme myös työntekijöiden yksilölliset vahvuudet ja ominaisuudet huomioon. Luomme työntekijöille yksilöllisiä urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia.

Yhteistyö

Emme saavuta tavoitteitamme yksin, vaan yhteistyössä muiden kanssa. Teemme yhteistyötä aktiivisesti asiakkaiden, heidän läheistensä sekä yhteistyötahojen kanssa. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyömahdollisuuksia. Työyhteisönä kannustamme ja autamme toisiamme ja teemme tiimityötä. Kiittäminen ja muiden arvostaminen kuuluu työhömme.