Lasten sopeutumisvalmennuksilla tilaa! Hae nyt!

15.08.2023

Onko lähipiirissäsi lapsia/heidän perheitään, joille kuulo-ongelmat tai kuulovamma ovat uusi asia ja he tarvitsisivat apua uuteen tilanteeseen sopeutumiseen?
Sopeutumisvalmennus on lapsiperheillä ryhmämuotoista, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua. Se toteutetaan kahdessa jaksossa, ensimmäisessä neljä vuorokautta ja toisella jaksolla kolme vuorokautta. Sopeutumisvalmennukset tarjoavat paljon ensitietoa ja tukea, sekä auttavat koko perhettä sopeutumaan lapsen sairauden tai vamman tuomiin muutoksiin. Ryhmässä perheet saavat myös äärimmäisen tärkeää vertaistukea toisilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä.
15.08.2023Lasten sopeutumisvalmennuksilla tilaa! Hae nyt!
07.08.2023Kuntoutus lähti käyntiin lasten viikolla!
19.05.2023Kuulo-Auriksessa työskentelee moniammatillinen työryhmä